Vcation_logo

פרסום באתר

Vcation Marketplace Ltd

קליפ פתיחת סרגל צד
תכניות הפרסום
פופולרי

אחוז מעסקה

10%/עסקה
 • ללא עלות חודשית קבועה
 • מודעה באתר חינם
 • הקפצת מודעה ללמעלה באופן אוטומטי חינם
 • הצעות מחיר מלקוחות חינם
 • מערכת ניהול מודעות חינם
פופולרי

שקל שיחה

₪1/שיחה
 • ללא עלות חודשית קבועה
 • מודעה באתר חינם
 • הקפצת מודעה ללמעלה באופן אוטומטי
 • הצעות מחיר מלקוחות
 • מערכת ניהול מודעות
פופולרי

פרמיום - 6 חודשים

₪175/חודש
 • מודעה באתר
 • הקפצת מודעה ללמעלה באופן אוטומטי
 • הצעות מחיר מלקוחות
 • מערכת ניהול מודעות
 • העלאת מבצעים של רגע אחרון

פרמיום - 12 חודשים

₪135/חודש
 • מודעה באתר
 • הקפצת מודעה ללמעלה באופן אוטומטי
 • הצעות מחיר מלקוחות
 • מערכת ניהול מודעות
 • העלאת מבצעים של רגע אחרון